辉瑞 Pfizer

辉瑞 Pfizer

辉瑞 Pfizer

辉瑞 Pfizer

Client

辉瑞 Pfizer

Client

辉瑞 Pfizer

Client

辉瑞 Pfizer

Location

Shanghai, China

Location

Shanghai, China

Location

Shanghai, China

Size

5,600sqm

Size

5,600sqm

Size

5,600sqm

Type

Office

Type

Office

Type

Office

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Services

Build

Services

Build

Services

Build

Year

2019

Year

2019

Year

2019

Status

Complete

Status

Complete

Status

Complete

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore