康宝莱 Herbalife

康宝莱 Herbalife

康宝莱 Herbalife

康宝莱 Herbalife

Client

康宝莱 Herbalife

Client

康宝莱 Herbalife

Client

康宝莱 Herbalife

Location

Shanghai, China

Location

Shanghai, China

Location

Shanghai, China

Size

3,500sqm

Size

3,500sqm

Size

3,500sqm

Type

Office

Type

Office

Type

Office

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Services

Design & Build

Services

Design & Build

Services

Design & Build

Year

2022

Year

2022

Year

2022

Status

Complete

Status

Complete

Status

Complete

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore