DS World

DS World

DS World

DS World

Client

DS World

Client

DS World

Client

DS World

Location

Shanghai, China

Location

Shanghai, China

Location

Shanghai, China

Size

300sqm

Size

300sqm

Size

300sqm

Type

Showroom

Type

Showroom

Type

Showroom

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Services

Build

Services

Build

Services

Build

Year

2013

Year

2013

Year

2013

Status

Complete

Status

Complete

Status

Complete

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore