ARKEMA 阿科玛

ARKEMA 阿科玛

ARKEMA 阿科玛

ARKEMA 阿科玛

Client

ARKEMA 阿科玛

Client

ARKEMA 阿科玛

Client

ARKEMA 阿科玛

Location

Shanghai

Location

Shanghai

Location

Shanghai

Size

Size

Size

Type

Office

Type

Office

Type

Office

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Services

Design & Build

Services

Design & Build

Services

Design & Build

Year

2023

Year

2023

Year

2023

Status

Complete

Status

Complete

Status

Complete

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore